NADOGRADNJA TREPAVICA -METODA 1:1

Cena individualne obuke – 350e

Cena grupne obuke – 200e

Broj učesnika na obuci: 1 /2-4

Trajanje obuke: 2 dana

Info: Za početnike

Tok obuke:

 1. Dan

10h-12h – Teorija

12h-12:30h – Pauza

13h-14h – Praktičan rad

14h-18h – Rad na modelu

2.dan

10h-12h – Teorija

12h-12:30h – Pauza

12:30h -18h – Rad na modelu

Sadržaj teorije:

1.dan

 1. Šta je nadogradnje trepavica. Prednosti.
 2. Anatomija i fizionomija
 3. Kontraindikacije
 4. Higijena i sigurnost
 5. Organizacija radnog mesta
 6. Proizvodi i pribor
 7. Vrste veštačkih trepavica
 8. Lepak
 9. Postupak nadogradnje trepavica
 10. Tehnologija nadogradnje trepavica

2.dan

 1. Vrste nadogradnji trepavica
 2. Efekti izgleda
 3. Refil-korekcija
 4. Odsteanjivanje veštačkih trepavica
 5. Alergijske reakcije
 6. Naknadna nega
 7. Marketing
 8. Kalkulacija cena

Sadržaj praktičnog dela:

1.dan

1.Priprema klijenta za postupak

2.Priprema prirodnih trepavica

3.Pravilan izbor i odvajanje prirodnih treoavica

4.Svest o delovanju lepka i pravilnom lepljenju

2.dan

 1. Priprema klijenta za postupak
 2. Odstranjivanje nadogradjenih trepavica (jedno oko),priprema za korekciju (drugo oko)
 3. Nadogradnja trepavica

U obuku je uračunato:

Trening mapa (teorija),sav pribor i materijal koji vam je potreban za rad na obuci. Potrebno je da imate vaše pincete,možete ih kupiti na obuci.

Nakon obuke dobijate medjunarodno priznat sertifikat.